Sjukgymnastik

Personer som exempelvis har ont i nacken, ryggen och axlarna eller i en annan del av kroppen kan få sina besvär lindrade av en sjukgymnast. Sjukgymnastik, som även är kallat fysioterapi, är ett akademiskt ämne som går ut på att undersöka så väl som behandla sjukdomar som grundar sig i stödje- och rörelseorganen, som inkluderar skelett, nerver, leder och muskler. Syftet med undersökningarna samt behandlingarna är att på ett självständigt sätt bedöma, bota samt förebygga sjukdomarna. Sjukgymnaster kan jobba med hälsoproblem från individ- till organisations- så väl som gruppnivå och viktiga kompetensområden är ortopedi, stress, folkhälsa, manuell medicin och idrottsmedicin. 

Sjukgymnastikutbildningar

Den klassiska sjukgymnastikutbildningen, som officiellt är benämnt Fysioterapeutprogrammet, är en tre-årig utbildning, även kallat en kandidatexamen. Denna utbildning ger i sin tur en legitimation från Socialstyrelsen, precis på samma sätt som för sjuksköterskor och läkare. Sjukgymnast är ett legitimationsyrke och är därmed en skyddad yrkestitel. Fysioterapeutprogrammet kan läsas på följande svenska högskolor och universitet: Mälardalens Högskola, Luleå Tekniska Universitet, Linnéuniversitetet, Karolinska Institutet, Uppsala Universitet, Göteborgs Universitet, Lunds Universitet, Umeå Universitet och Linköpings Universitet. Man kan endast utbilda sig till sjukgymnast vid dessa högskolor och universitet. 

I utbildningen ingår klinisk utbildning så väl som teoretiska studier. Studierna har vetenskapliga förhållningssätt och problembaserat lärande är mycket ofta förekommande. Bland de teoretiska studierna ingår bland annat anatomi, rörelsevetenskap, psykologi, beteendevetenskap och medicin. I den kliniska utbildningen ingår praktiska och grundläggande metoder att undersöka diverse sjukdomar som grundar sig i stödje- och rörelseorganen.

Stora delar av utbildningarna genomförs utanför universitetet. Detta koncept kallas för verksamhetsförlagd utbildning och studenterna får därför patientkontakt innan de är klara med utbildningen. Utöver detta ingår utbildning i etik med syfte att förbättra studenternas etiska förhållningssätt samt utveckla goda relationer med patienterna samt anhöriga till dessa. 

Det går att studera vidare efter de tre åren. Steget efter en kandidatexamen är en mastersexamen, som ger ytterligare kunskap inom området, till exempel med mer fokus på idrottsmedicin. Därefter går det att fortsätta till doktorandnivå. Notera att ytterligare studier efter de tre åren inte är ett krav för att erhålla legitimationen och att ytterligare studier mer är fokuserat på akademiska områden än på näringslivet. 

Andra liknande utbildningar

Det är viktigt att komma ihåg att titel sjukgymnast är en skyddad titel och kräver en legitimation. På grund av det stora utbudet av liknande utbildningar kan det vara lätt att förväxla dessa med sjukgymnastikutbildningar, som endast är av ett fåtal. Många av de liknande utbildningarna är ofta relaterade till rehabilitering och är ofta kortare utbildningar. Det går även att läsa specifika, enskilda kurser inom området fysioterapi och sjukgymnastik, både akademiska så väl som utgivna från privata företag, för den som är intresserad. Det är viktigt att notera att dessa kurser inte gör dig till en fullfjädrad sjukgymnast och fysioterapeut. 

Redskap till vardagen och träningen

Människan är gjort för att röra på sig och idag har de flesta helt kommit bort från detta. Vi tar bilen till jobbet, beställer hem mat, handlar gör vi på nätet och semestern tillbringar vi i hängmattan. Fysiskt slitiga jobb har ersatts med maskiner och själva sitter vi hela dagarna långa. Kroppen är skapad för rörelse och när vi inte får tillräckligt med sådan så förfaller kroppen. Ofta resulterar detta i att vi får sämre hållning med framåtlutande nacke och ont i ryggen.

Kroppen behöver rörelse för näringstransport

Redskap

Vad många inte vet om är att det finns flera kroppsdelar som är beroende av rörelse för sin näringstransport. Diskarna i ryggen till exempel är en sådan sak. En disk har inga blodkärl anslutna till den som det kan ges näring via utan diskarna är helt beroende av att du rör på dig för att de skall få näring. Diskarna består av levande celler och får de ingen näring så mår cellerna inte bra. Det gäller för övrig med alla broskytor, näringstillförseln måste ske genom rörelse. Det är först när du rör på dig som intercellulärvätskan i kroppen transporterar in mineraler, proteiner och andra nyttigheter som cellerna behöver. Har man problem så är det viktigt att man kommer igång och rör på sig, detta är första steget för att behandla värk. Först när detta har gjorts kan man börja kolla på andra saker så som madrass, bättre stolar, hållningsväst med mera.

Hållningsväst

Detta är en väst som du har under skjortan eller tröjan och den ser till att axlarna dras bakåt samtidigt som övre delen av ryggen rätas upp från en annars i många fall framåtlutande position. Detta gör att hela din hållning blir bättre och eftersom du rätar upp dig i övre delen av ryggen så gör hållningsvästen även så att du får en korrekt svank. Detta påverkar då allt från höfter och knän till nacke positivt. När axlarna är framåtroterande och uppdragna så blir du lätt spänd och kan få nackbesvär och spänningshuvudvärk. Den ständiga anspänningen gör så att näringstillförseln delvis stängs av till musklerna i området och går man så här tillräckligt länge så blir det en konstant inflammation som skadar vävnaden på sikt. Därför är hållningsvästen en bra sak för att komma till rätta med detta. Dels drar västen lite lätt axlarna tillbaka men framförallt så påminner den dig om att du skall göra det själv och det är just detta du behöver lära dig. Du behöver lära dig ett nytt beteende och då är västen ett mycket bra hjälpmedel. Som bonus får man också att man känner sig lugnare och mer harmonisk när axlarna åker ner och framåtböjningen av övre ryggen upphör.

Höj och sänkbart skrivbord

Sitter du mycket vid datorn på dagarna så rekommenderar vi varmt at du skaffar dig ett skrivbord som är höj och sänkbart. På så sätt kan du variera mellan att sitta och stå vilket är mer välgörande för kroppen än att sitta hela dagarna. 

Redskap

Andra saker att kolla på

Andra tipps är en bra och ordentlig kontorsstol, viktigt är att du kan justera den så att den passar just dig, och kanske viktigast av allt, den måste ha armstöd så att du kan avlasta axlarna. Slutligen rekommenderar vi varmt ett bra säng som avlastar ryggen ordentligt när du sover så att du kan vakna pigg och utvilad.