Sjukgymnastik

Personer som exempelvis har ont i nacken, ryggen och axlarna eller i en annan del av kroppen kan få sina besvär lindrade av en sjukgymnast. Sjukgymnastik, som även är kallat fysioterapi, är ett akademiskt ämne som går ut på att undersöka så väl som behandla sjukdomar som grundar sig i stödje- och rörelseorganen, som inkluderar skelett, nerver, leder och muskler. Syftet med undersökningarna samt behandlingarna är att på ett självständigt sätt bedöma, bota samt förebygga sjukdomarna. Sjukgymnaster kan jobba med hälsoproblem från individ- till organisations- så väl som gruppnivå och viktiga kompetensområden är ortopedi, stress, folkhälsa, manuell medicin och idrottsmedicin. 

Sjukgymnastikutbildningar

Den klassiska sjukgymnastikutbildningen, som officiellt är benämnt Fysioterapeutprogrammet, är en tre-årig utbildning, även kallat en kandidatexamen. Denna utbildning ger i sin tur en legitimation från Socialstyrelsen, precis på samma sätt som för sjuksköterskor och läkare. Sjukgymnast är ett legitimationsyrke och är därmed en skyddad yrkestitel. Fysioterapeutprogrammet kan läsas på följande svenska högskolor och universitet: Mälardalens Högskola, Luleå Tekniska Universitet, Linnéuniversitetet, Karolinska Institutet, Uppsala Universitet, Göteborgs Universitet, Lunds Universitet, Umeå Universitet och Linköpings Universitet. Man kan endast utbilda sig till sjukgymnast vid dessa högskolor och universitet. 

I utbildningen ingår klinisk utbildning så väl som teoretiska studier. Studierna har vetenskapliga förhållningssätt och problembaserat lärande är mycket ofta förekommande. Bland de teoretiska studierna ingår bland annat anatomi, rörelsevetenskap, psykologi, beteendevetenskap och medicin. I den kliniska utbildningen ingår praktiska och grundläggande metoder att undersöka diverse sjukdomar som grundar sig i stödje- och rörelseorganen.

Stora delar av utbildningarna genomförs utanför universitetet. Detta koncept kallas för verksamhetsförlagd utbildning och studenterna får därför patientkontakt innan de är klara med utbildningen. Utöver detta ingår utbildning i etik med syfte att förbättra studenternas etiska förhållningssätt samt utveckla goda relationer med patienterna samt anhöriga till dessa. 

Det går att studera vidare efter de tre åren. Steget efter en kandidatexamen är en mastersexamen, som ger ytterligare kunskap inom området, till exempel med mer fokus på idrottsmedicin. Därefter går det att fortsätta till doktorandnivå. Notera att ytterligare studier efter de tre åren inte är ett krav för att erhålla legitimationen och att ytterligare studier mer är fokuserat på akademiska områden än på näringslivet. 

Andra liknande utbildningar

Det är viktigt att komma ihåg att titel sjukgymnast är en skyddad titel och kräver en legitimation. På grund av det stora utbudet av liknande utbildningar kan det vara lätt att förväxla dessa med sjukgymnastikutbildningar, som endast är av ett fåtal. Många av de liknande utbildningarna är ofta relaterade till rehabilitering och är ofta kortare utbildningar. Det går även att läsa specifika, enskilda kurser inom området fysioterapi och sjukgymnastik, både akademiska så väl som utgivna från privata företag, för den som är intresserad. Det är viktigt att notera att dessa kurser inte gör dig till en fullfjädrad sjukgymnast och fysioterapeut.