Kiropraktik – väst möter öst

Kiropraktik är en form av behandling mot olika kroppssmärtor, främst ryggbesvär. Den har sitt ursprung i urtida österländska behandlingsmetoder, och har med tiden vunnit allt mer erkännande runt om i världen. Den har bland annat blivit upptagen i WHO, eller World Health Organization, vilket är den del av FN som tillhandahåller råd och grundläggande handlingsregler som är relaterade till hälsa i olika former.

En kiropraktors utbildning

För att bli kiropraktor krävs det att man genomgår en utbildning godkänd av ”Council on Chiropractic Education”, vilket är kiropraktikens internationella kontrollorgan. Denna finns i en mängd länder runt om i världen, däribland Danmark, England, USA och Australien.

För svenskar som vill bli kiropraktiker är det vanligt att studera vid Syddansk Universitet i Odense. Denna utbildning är en femårig sådan, kallad klinisk biomekanik, och leder till en Master-examen i just biomekanik. Har man en examen som denna så har man alltså sedan det som krävs för att börja arbeta som kiropraktor.

Även i Sverige finns det kiropraktikutbildningar, men dock inga som är godkända som akademiska högskoleutbildningar. Även här tar utbildningen fem år, och vid genomförd sådan kan man ansöka om nödvändig legitimation hos Socialstyrelsen samt arbeta som kiropraktor i Sverige samt övriga nordiska länder.

Det finns i Sverige dessutom två branschorganisationer som vänder sig till kiropraktorer. En heter LKR och är en organisation för svenska kiropraktorer som har en akademisk utbildning, och en heter KFS och vänder sig till kiropraktorer utbildade i Sverige.

Vad hjälper en kiropraktisk behandling mot?

Kiropraktik fungerar som behandling mot olika funktionsstörningar och smärtor i kroppen. Fokus ligger här på ryggen och nacken. En kiropraktisk behandling går till som så att kiropraktikern undersöker patientens ryggrad med sina händer. Genom att känna på ryggradens leder och muskler kan kiropraktikern då avgöra vad som orsakar funktionsstörningarna och smärtorna.

För att bli av med funktionsstörningarna och smärtorna behandlar kiropraktikern sedan detta på olika sätt. Ett vanligt sådant är något kallat HVLA-manipulation. Detta står för ” High Velocity Low Amplitude”, och det innebär att kiropraktikern använder sig av en viss snabb rörelse för att minska smärtan och öka rörligheten i den påverkade leden. Ofta gör man detta med enbart händerna, men det kan även förekomma att olika hjälpmedel används. Vanliga sådana är bland annat behandlingsbänkar samt olika former av instrument.

I samband med detta kan man höra ett knak som av vissa kan uppfattas som obehagligt. Man kan dock vara lugn, för detta handlar inte om att något ben bryts eller liknande. Det är nämligen den tryckförändring som sker i leden vid rörelsen som ger upphov till detta ljud, och det är alltså inget farligt.

Utöver rygg och nackproblem kan en kiropraktor även behandla huvudvärk, smärta och stelhet i axlarna och skuldrorna, diskproblem, samt domningar och smärtor i armarna, benen och höften.